Vill du bli en del av Team TFIP?

TFIP är ett ungt bolag som arbetar med några av Sveriges största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Vi söker ständigt nya medarbetare som vill vara med och skapa framtidens infrastruktur och samtidigt vara en del i att bygga upp TFIP.

Vår kultur

PÅ TFIP vill vi ha en kultur som lyfter oss, får oss att växa och blomstra – både som företag och individer. Kulturen är något som växer fram organiskt, snarare än något som formuleras och implementeras. TFIPs kultur präglas av våra kärnvärden. Det styr hur vi beter oss mot beställare, leverantörer, samarbetspartners och – sist men inte minst – varandra.

Idag utför vi projekt i nivå med de stora företagen, samtidigt som vi har företagsstruktur som ett mindre företag. Vi ska bli ett stort småföretag. Inte ett litet storföretag. Det finns ett stort värde i de korta beslutsvägarna, individens och projektgruppens frihet och ansvar och inflytande. Det vill vi behålla.

Att jobba på TFIP

Vi vill att det ska var kul att jobba på TFIP. Vi vill att medarbetare ska skryta inför sina vänner om vilket roligt jobb de har. Vi vill att det ska vara utvecklande, lagom svårt och inspirerande. Självklart kan inte vartenda moment i yrkesrollen vara roligt, men generellt vill vi att alla ska känna sig stolta, glada och utvalda som är en del av team TFIP. Då vi är en organisation som växer innebär det att vi emellanåt har växtvärk; det kommer många nya kollegor och då blir det också en del förändringar i organisation. Trots det vill vi att våra kärnvärden alltid ska vägleda oss och visa vägen, för vi vet att en organisation där vi känner tillit, passion och flexibilitet gör att vi vågar vara innovativa.

Samarbete mellan discipliner

Till skillnad från många andra företag samarbetar vi mellan de olika teknikdisciplinerna. Det gör att vi får en starkare gemenskap, att vi stötar varandra och att varje medarbetare får en djupare kunskap och förståelse genom att samarbeta tätt med kollegor som har kunskap inom en annan disciplin. Det ökar vår kunskapsspridning och vi lär av varandra.

Du ska trivas på TFIP!

På TFIP vill vi att medarbetare ska trivas, känna sig trygga och må bra. Det ska vara en lagom arbetsbelastning utifrån varje medarbetares förutsättningar och önskemål. Vi har generösa avtal gällande pensionsförsäkring, friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring. Utöver det arbetar vi med uppdaterade verktyg , både när det kommer till programvaror och hårdvaror. Dessutom arbetar vi på fräscha, moderna kontor som gör det extra trivsamt.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig