Jämställdhet och mångfald

TFIP har stort fokus på jämställdhet och mångfald. Vi tror att perspektivet från individer med olika bakgrund gynnar både oss som arbetsplats och projekten vi arbetar med. 

Därför jobbar vi aktivt för att vara en jämställd arbetsplats i allt, från det stora till det lilla.

Framtidens samhälle, en plats för alla

Vi arbetar med framtidens infrastruktur, och många av oss på TFIP arbetar med långsiktiga projekt som kommer vara en stor del av framtidens stadsbyggnad. Att  den designas och konstrueras av mestadels män tror vi inte är gynnsamt, för någon, vi behöver perspektiven från män, kvinnor, olika åldrar och olika bakgrund. Som exempel; ett kvinnligt perspektiv på  hur belysning i underjordiska anläggningar ska designas tror vi är nödvändigt för ett samhälle som inkluderar alla. Det är en av anledningarna till att vi arbetar på att vara en jämställd arbetsplats.

För oss är det självklart med ett jämställt tänk i allt vi gör.

Forskning  visaratt företag som är jämställda är mer produktiva, har lyckligare anställda, lägre personalomsättning och lägre sjukfrånvaro och är därmed också mer effektiva och lönsamma än företag som inte är jämställda.

Vi vill förändra branschen.

Vi vet att organisationer som arbetar för mångfald när det kommer till ålder, kön, läggning, etnicitet, kulturell bakgrund, religion med mer är bättre rustade att lösa problem och övervinna svårigheter. Därför är det en självklarhet för oss att arbeta för en jämställd arbetsplats och en jämställd bransch.

Vi arbetar aktivt för att förändra branschen, vi driver en kampanj för att få fler företag inom vår bransch att förstå vinsterna med jämställdhet och se vinsterna med att locka till sig och behålla kvinnor och män med olika bakgrund, religion och kultur.

Hur gör vi?

Det är lätt att säga att vi arbetar för jämställdhet, men hur ser det ut i praktiken? Om man ser till antalet anställda så är det idag fler män än kvinnor på TFIP, vi är ungefär 25% kvinnor. Även om vi inte har nått hela vägen när det kommer till könsfördelning, så har vi kommit desto längre i vårt faktiska arbete.

Vi har en jämställdhetspolicy som vi arbetar utifrån, där vi granskar oss själva och hur vi agerar i allt från anställningsprocesser till vem som har mest taltid i mötesrum. Vi tror inte att en jämställd värld ska ligga på individer, vi som företag måste ta ansvar och göra vårt bästa för en bättre värld för alla.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig