Möt Jennifer som brinner för teknikutveckling

Jennifer Amrot Pour är en av TFIPs delprojektledare, hon är dels en av drivkrafterna bakom TFIPs interna projekt när det kommer till att utveckla vår projektmetodik, dels har hon en ledande roll i ett av våra största projekt. Jennifer delar med sig om utmaningarna i det komplexa projekt hon arbetar med, och fördelarna med att arbeta i BIM.

 

Vad är det bästa med ditt jobb Jennifer?

Svår fråga, men jag får nog ge många svar. Mitt jobb är väldigt varierande, jag vet aldrig riktigt hur en dag kommer se ut. Vi jobbar självständigt och har förtroende för varandra, ingen ifrågasätter vad jag gör på dagarna. Sedan är vi är bra på att hjälpas åt, över de olika teknikdisciplinerna. Vi är öppna med problem och löser dem tillsammans. Men roligast av allt är såklart tekniken!

Utveckla – vad är det du uppskattar med tekniken?

Jag tycker ju om att vara med och utveckla, och det finns inget rätt och fel. Jag gillar samordning, att hela tiden kompromissa men inte sänka sina krav. Det finns alltid en lösning, och jag drivs av att hitta den. Det mest utmanade i jobbet är att vi gör något som aldrig gjorts innan. Vi jobbar med ett projekt i BIM som är helt nydanande på den svenska marknaden.

Det ska gå att drifta och underhålla anläggning utifrån information från BIM-modellerna. Alla, både vi och kund måste hela tiden aktivt jobba och utveckla modellen – det ställer höga krav på projektmedlemmar i alla led.

Det låter som ett utmanade projekt rent tekniskt – vill du berätta mer om de tekniska aspekterna?

Västlänken är ingen tunnel i mängden, det finns inga enkla lösningar. Vi vet att vi ska bygga en station och vilka system som krävs för att uppfylla kraven på anläggningen. Men anläggningen är unik och det går inte arbeta utifrån standardlösningar. Det kräver en del problemlösning och vi behöver anpassa systemen. Vi har en begränsad yta som vi inte kan påverka, det är den stora utmaningen. Vi har väldigt trånga passager och ytor där vi ska få in omfattande system. Men där kommer det smarta, eller fördelen, med att arbeta i modeller in – vi kan i modellen hitta de trånga sektionerna och i tid jobba utifrån dem. Det kräver tät samordning i modeller med övriga discipliner i projektet och vår målsättning är att effektivisera för produktion i alla led.

Och vad ställer det för krav på er som projekterar?

Jag ser det inte så mycket som krav, utan fokuserar på fördelarna det ger oss. Trånga sektioner kräver tätare samordning mellan discipliner och vi arbetar tillsammans för att säkerställa att all installation får den yta som krävs. Vi arbetar till exempel i lite omvänd ordning ibland. Vi lägger in en volym för fläktar och aggregat i modellen för att säkerställa att det får plats. Sedan ritar vi övriga installationer kring dem. Det kräver stort samarbete över discipliner, men fördelen är att samarbetet och samordningen sker löpande i modellen. Att vi på TFIP har alla installationer/discipliner gör det enklare när det gäller tidplanen. Vi samarbetar med varann och har en öppen och pågående dialog. Det har också en fördel att det ökar förståelse för discipliner utöver den du jobbar med, vi hjälps åt och samarbetar tätt vilket gör att vi kan företräda varandras discipliner på möten och på så sätt hjälpas åt att bevaka varandras frågeställningar. Ju mer vi lär oss om olika discipliner och deras kritiska områden desto enklare är det att ta höjd för det. Vi kan i ett tidigare skede synka projektering och vilken nivå/detaljeringsgrad som vi ska hålla oss till. Vi är installation – vi skiljer inte på de olika disciplinerna utan samordnar oss. Det gör också att det är lättare att förstå helheten och slutprodukten, till exempel i samarbete med konstruktion.

Berätta mer om BIM-samordning och vad det innebär att samordna i modellen?

BIM- samordningen är nyckeln till vår arbetsmetodik. Det samordnar alla våra discipliner. Samordningsmodellen i projektet är ytan där vi samarbetar med externa parter. Ett exempel är anslutande byggnader vilket innebär kritiska gränssnitt. Vi har extremt tajt utrymme på vissa områden och modellen gör att vi ser rent visuellt om något krockar, det kan vara så att något har flyttats eller att man missat något i projekteringen. Det här projektet går ju i bräschen för ett nytt arbetssätt. Och det gör att vi lär oss under tiden vi arbetar. Vi arbetar på att jobba mer med statusuppdateringar i modellen där vi markerar status och hur färdiga objekt och system är i modellen. Vi granskar både internt och på projektnivå, det gör att vi ser saker som man annars hade märkt först på byggarbetsplatsen och då är det mycket mer tidsödande och komplicerat. För att inte tala om de ekonomiska aspekterna.

Du pratade om de ekonomiska aspekterna, vill du berätta mer om det?

Att samordna och arbeta i en modell gör att det flyter smidigare i projektet, vi kan lämna ut en bygghandling där vi internt redan har korsgranskat inom installation och det gör att den är konsekvent, vi skriver på samma sätt. Kunden får en komplett bygghandling vilket leder till färre revisioner och vi behöver inte planera in externa revisioner på samma sätt. Det gör också, som jag sa tidigare, att vi ser de kritiska gränssnitten i modellen i stället för på byggarbetsplatsen vilken sparar otroligt mycket tid. Det ger också ekonomiska fördelar på sikt, att ha en modell att utgå ifrån kommer underlätta underhållsarbetet.

Om vi ska prata mer om dig. Du är driven i ditt arbete och snabb på att ta till dig nyheter. Hur kommer det sig?

Jag vill utveckla och utvecklas, man blir ju aldrig riktigt fullärd! Sedan är jag nog lite rastlös. Jag gillar att plugga kurser vid sidan av jobbet, när jag hinner med det. Jag har läst en kurs i projektledning som var väldigt givande – den gav bra verktyg i att hantera problem och människor. Det gavs ramar att arbeta utifrån som jag kan använda i jobbet. Och så är det bra att påminnas om att olika typer av människor tar emot information och tolkar på olika sätt, och det måste jag ha i beaktande i min yrkesroll.

Du har precis fått en ny roll på TFIP?

Ja, jag är teamleader för projektledning. Syftet med teamet är att ta fram en tydlig projektprocess för vår projektstyrning med ramar och projektmodell vi kan applicera. Just nu jobbar jag med att ta fram underlag som ett steg i vårt kvalitetsledningssystem. Det är kul, jag brinner verkligen för att underlätta projektstyrningen och hitta en modell som är lätt att implementera och förstå. På sikt ska alla projektmedlemmar ha koll på projektprocessen. Jag tror att struktur gör det lättare att dels göra ad hoc saker och att vara kreativ dels sätta in nya personer i projekten. Vi vill att projekten ska få ro att lösa sina komplexa problem, det andra ska flyta smidigt. Och vi är på väg dit nu!

Och en sista fråga – hur tycker du det är att jobba på TFIP?

Det är inspirerande, roligt och utmanade. Jag gillar att vi gör interna projekt parallellt med projekten och att vi vidareutvecklar och vill bli bättre. Vi har en vision att lära oss mer och bli bäst. Vi vet inte allt men vi vill testa. Jag tycker att vi ser utanför ramen för vad ett normalt installationsföretag brukar göra, till exempel att vi jobbar brett med jämställdhet, både inom företaget och att vi vill förändra branschen och göra den mer jämställd.

Tack Jennifer för en intressant intervju!

Julia Strandberg september 2020

Fler berättelser

Benjamin Messinger – vill utveckla tekniken inom fastighetsbranschen

Benjamin Messinger har en gedigen erfarenhet som teknisk konsult inom EL där han…

Tomas van Zalingen

Möt Tomas van Zalingen, Koncernchef och grundare av TFIP. Han vill förändra branschen…

Jesper Hagström, Projektingenjör på TFIP

Jesper började på TFIP direkt efter sin utbildning. Vi frågade honom om hans…

Anna Fred – Första året på TFIP

Anna Fred har arbetat på TFIP i drygt ett år och vi bad…

Louise Engman

Louise är regionchef på TFIPs kontor i Falun. Då Louise är chef i…

Möt Jennifer som brinner för teknikutveckling

Jennifer Amrot Pour är en av TFIPs delprojektledare, hon är dels en av drivkrafterna…

Möt Linnea – ingenjören med många bollar i luften

Linnea Zakrisson tog examen som civilingenjör inom Samhällsbyggnad på KTH för ett år…

Fredrik Mattsson

Fredrik började på TFIP under tiden han pluggade på Chalmers. Han har skrivit…

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig