TFIP närvarar på Almedalsveckan

TFIP kommer hålla i ett seminarium i Almedalen 2019 med temat Hur säker är Sveriges infrastruktur?

Är Sveriges infrastruktur uppdaterad för att klara av framtidens utmaningar? Vi ser att digitalisering och ökat fokus på säkerhet behövs för att gemensamt skapa en säker och ekonomisk hållbar infrastruktur där medborgaren kan känna sig trygg. Delar politiker, myndigheter och branschen den bilden?

Vi har under året sett en gasbussexplosion i en vägtunnel, rulltrappor som inte fungerar i tunnelbanan för att nämna två exempel i Stockholm, där modern teknik är en säkerhetsrisk. Vi möter många utmaningar, då infrastruktur och dess anläggningar måste klara höga krav på ökad kapacitet och säkerhet. Är samhället villigt att lägga de ekonomiska resurser som krävs för att tekniska installationer ska klara de risker vi står inför i dagens samhälle? På TFIP ser vi en fara om inte tekniska installationer prioriteras i infrastrukturprojekt, vilket gör att risker ökar för medborgaren när det kommer till klimathot, olyckor, terrorism och avbrott på datakommunikation. Hur ser våra politiker och myndigheter på det, och stämmer deras bild med företagen som arbetar fram säkerhetstekniska lösningar?

TFIP kommer leda en diskussion med experter inom området, för att lyfta vad som görs bra och vilka eventuella brister vi ser.

 

NÄR: torsdagen 4/7 2019 kl 14.15
VAR: Västvenska arenan, Strandvägen, H551

Läs mer om eventet här

Fler nyheter

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig