TFIP fokuserar på jämställdhet

TFIP har ett tydligt fokus på jämställdhet. Vi brinner för frågan, och arbetar för en mer jämställd teknikbransch. Vi arbetar aktivt med jämställdhet internt, men vi vill också lyfta jämställdhetsfrågan externt för att påverka och förändra den manligt dominerade branschen som vi verkar inom. I år fick vi möjlighet att tala på Forum Jämställdhet utifrån FN:s hållbarhetsmål för 2030.

Fokus på Forum Jämställdhet var FN:s hållbarhetsmål 2030 där bland annat jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbara städer och samhällen ingår. Konferensen inleddes den 5 februari med ett tal av finansministern Magdalena Andersson. TFIP och Julia Strandberg, Marknads- och kommunikationschef, var inbjudna att tala om jämställdhet inom teknikbranschen. Julia höll ett brandtal på temat Jämställd digitalisering och teknikutveckling. Utvecklingen av smart teknik och innovativa lösningar i samhället går fort, och den digitala omställningen kommer att få avgörande betydelse för hur vi organiserar och lever våra liv i framtiden. TFIP väljer att tala om jämställdhet för vi ser hur positivt det är för både oss och samhället att arbeta för jämställda och inkluderande team.

Digitalisering och jämställdhet

FN säger att jämställdhet är ett av de viktigaste delmålen för att nå hållbarhet. Det finns forskning som visar att jämställdhet är lönsamt i och med ökad trivsel och effektivitet på vårt samhälle. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället och i yrkeslivet.

Vi tror att det är viktigt att ha mer inkluderande team för att skapa inkluderande lösningar.

Trots att det bara ger positiva effekter att arbeta med inkludering är teknikbranschen långt ifrån jämställd. Då utvecklingen går så fort som den gör idag är det ännu viktigare att fokusera på jämställdhet. Det är enbart genom jämställda team som verklig innovation skapas.
– Teknikutvecklingen och digitaliseringen har aldrig tidigare gått så fort som den idag gör. Den här utvecklingen kommer att få avgörande effekter på vårt samhälle den närmsta tiden. Det påverkar allt från smarta städer, industrier, bostäder och prylar vi bär med oss, berättar Julia.

Teknikbranschen

Teknikbranschen är en av de mest mansdominerade branscherna. Statistik visar att det endast är 13% kvinnliga chefer inom yrkesgruppen STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) och 4 av 5 utexaminerade ingenjörer är män, enligt Sveriges ingenjörer. Flera rapporter visar också att kvinnor inom STEM lämnar yrket på grund av en manlig kultur som gynnar män och gör det svårt för kvinnor att utveckla si sin karriär. Allbright skriver i i sin rapport för 2019:

”Teknikbolagens grabbiga rykte verkar sannerligen ha en avskräckande effekt. Dit flockas inte ledarkvinnor. Under året har de omvänt förlorat var femte kvinna. I år landar teknikbranschen därmed på låga 13 procent. Den ofta hyllade branschen teknik har här en hemläxa. Endast skämsbranscherna energi och kraftförsörjning är sämre på att rekrytera och befordra kvinnor till ledande positioner”

Vi tror att det är viktigt att ha mer inkluderande team för att skapa inkluderande lösningar. Som exempel kan nämnas att det är fler kvinnor än män som reser kommunalt, medan män oftare reser med bil. Vidare har män färre stopp, medan kvinnor i högre grad uträttar ärenden, hämtar och lämnar barn på vägen mellan arbete och hemmet. Kvinnor upplever också en större otrygghet och rädsla i till exempel stationer under mark eller när det är mörkt. Kvinnor anpassar därför sitt rörelsemönster utifrån hur trygg man upplever omgivningen. Tas det inte hänsyn till de aspekterna när man bygger nya, smarta städer finns risk att vi begränsar kvinnors rörlighet. Det finns sedan länge jämställdhetsmål i transportpolitiska målen, det innebär att jämställdhetsperspektiv ska integreras i alla led av beslutsfattande, planering och utförande. Vi tror dock att det finns ännu bättre förutsättningar om teamen som arbetar med Sveriges infrastruktur också är jämställda för att skapa mer inkluderande samhällen.

PÅ TFIP har vi kommit långt i vårt arbete med jämställdhet. Vi arbetar ständigt på kultur, värderingar och attityder i bolaget. Vi arbetar målmedvetet och genom vårt arbete lyckas vi rekrytera mer jämställt, och skapa en kultur som tilltalar både kvinnor och män.

Vad kan man som arbetsgivare göra för att arbeta jämställt?

  • Sätt mål och ta fram en tydlig vision
    Inkludera jämställdhetsmål i affärsplanen och låt dessa genomsyra hela företaget. Om ni inte lyckas, testa nya vägar! Ge inte upp! Jämställdhet behöver vara inkluderat i allt från er marknadsplan till kultur.
  • Analysera resultaten
    Kartlägg vart det brister. Är det något som gör att ni inte kan anställa jämställt? Analysera data och genomför förändringar. Om kvinnor slutar hos er, ta reda på varför.
  • Skapa en inkluderande kultur
    Det är viktigt att både kvinnor och män trivs och att alla får ta lika stor plats.

Vi som företag i teknikbranschen kan göra skillnad. Att vi på TFIP får möjlighet att tala på Forum Jämställdhet och lyfta problemet inom teknikbranschen är en stor ära. Vi vill påverka och skapa förändring, både i vår egen organisation och på ett nationellt plan.

Fler nyheter

IT-företaget Infracontrol blir en del av Sitowise

Det nordiska specialistföretaget inom infrastruktur, byggbranschen och digitala lösningar, Sitowise, har förvärvat det svenska IT-företaget…

Sitowise ökar sina marknadsandelar på den svenska marknaden

Sitowise har stärkt sin position ytterligare på den svenska marknaden. Från och med 1 februari…

Marieholmstunneln och kommande renovering av Tingstadstunneln

Marieholmstunneln är en del av det västsvenska paketet och har nu öppnat för trafik. Den…

TFIP ansluter sig till finska Sitowise-koncernen

Vi har glädjen att meddela att TFIP från och med 1 december som helägt dotterbolag…

Möt Erika Lindgren – nominerad till Årets Kraftkvinna 2020

Erika Lindgren, delägare och chef över EL-avdelningen på TFIP i Göteborg är nominerad till Årets…

TFIP & förbifart Stockholm

TFIP är delaktiga i fler projekt förbifart Stockholm, som är Sveriges störta infrastrukturprojekt. Det består…

TFIP utvecklar affärsområdet mot fastighet

TFIP har valt att utveckla affärsområdet mot fastighet ytterligare. Fastighetsbranschen börjar mer och mer nyttja…

Benjamin Messinger leder TFIPs satsning på fastighetsbranschen

Möt Benjamin Messinger, senior projektör på TFIP som leder vår satsning på fastighetsbranschen. Med sin…

TFIP expanderar på den norska marknaden

TFIP har länge haft som mål att expandera gentemot den norska marknaden och nu kan…

TFIPs koncernchef om satsningen i Norge

  TFIPs första projekt i Norge är en vägtunnel, och vi har fler projekt som…

Glad sommar!

TFIP stänger för semester och ledighet vecka 29-31. Vi är tillbaka igen måndag den 3…

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig