TFIP pådrivande i att digitalisera Sveriges infrastruktur

TFIP har ända sedan start haft fokus på att gå i bräschen för innovativa lösningar. Flera stora infrastruktursatsningar är på gång i Sverige just nu. Förbifart Stockholm, Västlänken, ombyggnad av Slussen och Varbergstunneln är några exempel.  Vi arbetar med att digitalisera processer och projekt i de anläggningar vi arbetar med, och ser ett behov att att skynda på utvecklingen i Sveriges infrastruktur.

Vi ser att det finns ett stort behov av att samverka mellan företag och myndigheter, för att snabba på den nödvändiga utvecklingen. Det är något vi arbetar aktivt med, på daglig basis. För oss fyller Almedalen en viktig funktion där vi på kort tid får möjlighet till strategiska samtal i viktiga samhällsfrågor, och i år fokuserade vi på säkerhet i Sveriges infrastruktur. Genom att digitalisera projekt redan från start, och arbeta med både drift och underhåll redan i planeringsfasen kommer vi förbättra Sveriges infrastruktur. Dessutom kommer det göra anläggningar ekonomiskt och ekologiskt hållbara, och öka säkerheten, både för dem som bygger anläggningen och för medborgare som vistas i anläggningarna när de är i bruk.

I somras höll vi i ett seminarium på temat i Almedalen, där sakkunniga från planeringsstadiet till drift och underhåll samtalade om hur vi kan snabba på digitaliseringen för att öka säkerheten. Vi ser otroliga fördelar med digitalisering av Sveriges infrastruktur, men det finns också faror och risker som vi måste ha i beaktande.

Paneldebatt från Almedalsveckan 2019 med Peter Arnevall, räddningschef på Storstockholms brandförsvar, Johan Trouvé, VD på Västsvenska handelskammaren, Åsa Elm, kommunikationschef på MTR, Michael Strömgren, Public Affairs Manager på Briab och Tomas van Zalingen, koncernchef på TFIP. Moderator är Julia Strandberg, marknads- och kommunikationschef på TFIP.

Utvecklingen går fort

Ny teknik utvecklas och ny kunskap tillförs under de 10 till 15 år som går mellan beslut fattas om en väg/järnvägsplan tills dess att anläggningen projekterats, byggts och tagits i drift. Vi lever i en samtid där den tekniska utvecklingen gå oerhört fort, och det är därför av stor vikt att anpassa oss för framtidens lösningar de projekt vi arbetar med idag. För idag ser vi att infrastrukturanläggningar som designats och planerats för att vara toppmoderna redan är utdaterade eller underdimensionerande dagen då de tas i bruk. Men då Infrastruktur innebär långsiktiga investeringar och uppbyggnad av strukturer och anläggningar som skall finnas kvar under lång tid behöver vi förändra arbetsmetoderna.

Vi har en skyldighet

Vår önskan är att bli involverad i ett tidigt skede så att drift, underhåll och säkerhetsaspekterna är omhändertagna redan vid planeringen. Vår erfarenhet är att det leder till mer långsiktiga lösningar med lägre förvaltningskostnader och större flexibilitet och stora möjligheter till expansion.

Vi ser att vi kan effektivisera Sveriges infrastruktur genom:

  1. Ökad kapacitet i existerande infrastruktur, till exempel genom intelligenta transportsystem
  2. Ökad produktivitet i genomförandet av projekt, till exempel genom insatser i tidiga skeden, innovativa designlösningar, och ökad digitalisering av arbetsflöde
  3. Ökad samverkan mellan byggherrarnas divisioner, till exempel byggnation och underhåll för att få processen samhällsekonomiskt och ekologiskt lönsamma.

Tydligare fokus på klimat, hållbarhet och risker

För även om ny teknik innebär nya möjligheter är det också viktigt med lösningar som vi vet fungerar över tid. Vi ska inte göra om det det som fungerar bra, men förbättra för framtidens klimat, de risker och faror vi ser i samhället samt för ett hållbart samhälle där vi inte slösar på jordens resurser. De risker vi måste ha i beaktande, som kanske inte var så relevanta för bara 10 år sedan är:

  • Klimatförändringar: Idag byggs det många underjordiska anläggningar som kommer påverkas av de förväntade förändringar i klimatet så som ökad nederbörd, vilket påverkar allt från dricksvattenförsörjning till avloppshantering det behövs smarta tekniska lösningar för att snabbt kunna agera när något sker.
  • Terrorism/antagonistiska hot: vi måste arbeta förutseende med tekniska lösningar för att vara beredda för angrepp på infrastruktur, tex så att bränder inte sprider sig, att det går att att sig ut ur underjordiska stationer och tåg/tunnelbana och ta sig i säkerhet.
  • Varm (brand)/kall olycka: Lokal påverkan på en anläggning som tex urspårning, strömavbrott med mer.
  • Avbrott på datakommunikation och strömförsörjning:  På regional nivå där hela städer kan bli utan fungerande infrastruktur, tex utan fungerande energiförsörjning.
  • Samhällsutveckling – teknisk utveckling går fort framåt och vi måste bygga för att leva upp till nya förväntningar på teknik och samhällsbehov av tekniska lösningar.

Genom samsyn och helhetslösningar når vi långt

För att vi ska arbeta långsiktigt och nyttja den snabba teknikutvecklingen, förbättra infrastrukturen och sänka kostnaderna behöver vi lyfta blicken och arbeta med helhetslösningar. Vår önskan är att vi som tekniskt ansvariga blir involverade i ett tidigt skede så att säkerhetsaspekterna är omhändertagna redan vid planeringsstadiet och beslutsfattandet. Vidare ser vi ett behov av att drift och underhåll inkluderas i ett tidigare skede. Briab skriver så här: ”Att förvaltningen engageras i granskning av tekniska lösningar bör vara en självklarhet och om kravställningen tydliggörs och inkluderar en praktiskt genomförbar underhållsplan, kan projekteringen spara kostnader för förvaltningsskedet snarare än att öka dem. Nyckeln till framgång är en obruten informationskedja med tydliga leveranser i alla skeden”.

Just obruten informationskedja är något både vi och Briab arbetar aktivt för. Vi ser att det är nyckeln till ökad säkerhet. Genom att arbeta mer aktivt med digitalisering generellt, och nyttja BIM processen specifikt, ser vi möjligheterna att öka säkerheten, och arbeta mer hållbart med framtidens infrastruktur. Från design till produktion och i det långsiktiga underhållet. Genom att samarbeta över gränser och nytta modern teknik kommer vi kunna skapa långsiktiga lösningar som lever upp ill samhällets krav på smart infrastruktur.

 

Fler nyheter

IT-företaget Infracontrol blir en del av Sitowise

Det nordiska specialistföretaget inom infrastruktur, byggbranschen och digitala lösningar, Sitowise, har förvärvat det svenska IT-företaget…

Sitowise ökar sina marknadsandelar på den svenska marknaden

Sitowise har stärkt sin position ytterligare på den svenska marknaden. Från och med 1 februari…

Marieholmstunneln och kommande renovering av Tingstadstunneln

Marieholmstunneln är en del av det västsvenska paketet och har nu öppnat för trafik. Den…

TFIP ansluter sig till finska Sitowise-koncernen

Vi har glädjen att meddela att TFIP från och med 1 december som helägt dotterbolag…

Möt Erika Lindgren – nominerad till Årets Kraftkvinna 2020

Erika Lindgren, delägare och chef över EL-avdelningen på TFIP i Göteborg är nominerad till Årets…

TFIP & förbifart Stockholm

TFIP är delaktiga i fler projekt förbifart Stockholm, som är Sveriges störta infrastrukturprojekt. Det består…

TFIP utvecklar affärsområdet mot fastighet

TFIP har valt att utveckla affärsområdet mot fastighet ytterligare. Fastighetsbranschen börjar mer och mer nyttja…

Benjamin Messinger leder TFIPs satsning på fastighetsbranschen

Möt Benjamin Messinger, senior projektör på TFIP som leder vår satsning på fastighetsbranschen. Med sin…

TFIP expanderar på den norska marknaden

TFIP har länge haft som mål att expandera gentemot den norska marknaden och nu kan…

TFIPs koncernchef om satsningen i Norge

  TFIPs första projekt i Norge är en vägtunnel, och vi har fler projekt som…

Glad sommar!

TFIP stänger för semester och ledighet vecka 29-31. Vi är tillbaka igen måndag den 3…

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig