Projekt:
Korsvägen – Västlänken
Slutkund:
Trafikverket
Samarbetspartner:
Tyrens, Cowi, Kanozi
Geografisk plats:
Göteborg

Korsvägen – Västlänken

TFIPs uppdrag i deletapp Korsvägen vara att i ett tidigt skede  ansvara för de tekniska installationerna och ledningsomläggning, samarbeta med inblandade aktörer och skapa en säker och funktionell station.

Vid Korsvägen byggs en underjordisk station. Stationen kommer att ha två plattformar, två mellanplan med plats för butiker och service, och tre uppgångar. I mellanplanet planeras även ett cykelgarage. Station Korsvägen kommer att ligga relativt djupt och kommer därför att ha ett mellanplan. Uppgångarna placeras så att kollektivtrafikresenärer enkelt ska kunna byta trafikslag, och ta sig till och från stationen tryggt och smidigt. Närheten till  Liseberg, Universeum och svenska mässan gör att korsvägen blir ett större nav för handel och kollektivtrafik.

I projekt Korsvägen arbetar vi också med ledningsomläggning.

Västlänken
Västlänken är en ny dubbelspårig järnvägstunnel som ska förbättra resandet med tåg i Göteborg och Västsverige. Genom att pendel- och regiontågen får egna spår i en tunnel under centrala Göteborg kommer kapaciteten på Göteborgs Centralstation dubbleras. Utbyggnaden av tåginfrastrukturen i Göteborg möjliggör också förtätning och framtida utveckling av staden ovan mark.

TFIPs del i uppdraget avslutades under våren 2020

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig