Projekt:
Trafikplats Lovö
Slutkund:
Trafikverket
Samarbetspartner:
Züblin (genom Tyréns)
Geografisk plats:
Stockholmsområdet

Trafikplats Lovö

Tillsammans med Tyréns är TFIP med och projekterar bygghandling i entreprenad Trafikplats Lovö, som är en del av Förbifart Stockholm.

I entreprenaden ingår två stora cirkulationsplatser, som anslutning mot Förbifart Stockholms ramptunnlar och ytvägnätet på Ekerö/Lovö.
Lindötunneln, som är en befintlig tunnel mot Ekerö, kompletteras med ytterligare ett tunnelrör för att möjliggöra en utbyggnad och breddning av befintlig väg.
TFIPs åtagande omfattar projektering av styr- och övervakningssystem, kameraövervakning, detektering av stillastående fordon samt VVS i Lindötunneln med tillhörande teknikbyggnad.

För karta över projektet, se här

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig