Projekt:
Tvärförbindelse Södertörn
Slutkund:
Trafikverket
Geografisk plats:
Stockholm

Tvärförbindelse Södertörn

TFIP ansvarade för framtagandet av tekniska installationer inom tunnelventilation, allmänventilation, allmän VVS, överordnad styr och trafikstyr för framtagandet av nivå vägplan/systemhandling. den delen av vårt uppdrag avslutades under 2019.

I dagsläget har TFIP ett fortlöpande uppdrag med projekteringsstöd.

Tvärförbindelse Södertörn är en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Vägen ska inkludera gång- och cykelväg och syftet är att förenkla arbetspendling, regional utveckling samt säkrare transporter för både människor och gods.

Befintliga väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor och därför är det av stor vikt med en ny lösning. Att bygga en väg genom tättbebyggt område innebär mycket planering och svåra avväganden. Hänsyn måste tas till människor, djur och natur. Därför kommer delar av vägen att gå i tunnlar. För att spara unika miljöer kommer Tvärförbindelse Södertörn att gå under Flemingsbergsskogen. I en del av Glömstadalen går vägen också i tunnel.

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled och binda samman den södra och norra delarna av länet. Det skapar nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen.

 

 

Fler projekt

Stora Högaskolan

Stora Högaskolan i Stenungsund ska byggas om- och till med en separat byggnad i två…

Lærdalstunneln

TFIP är delaktiga i projektet byggnad av Lærdalstunneln. Det är en  24,5 kilometer lång tunnel mellan Lærdal och Aurland i…

Projekt E45 järnvågen

I projekt E45 järnvågen ska Götatunnelns befintliga av- och påfartsramper förlängas genom överdäckning och stadsrummet runt Masthuggskajen exploateras. I samband…

Octapharma

Octapharma är ett av de största företagen inom plasmamarknaden. Deras produkter används främst inom behandlingsområden…

Trafikplatser på E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta

TFIP samarbetar med Tyrens i projektet E18 trafikplats Jakobsberg mellan trafikplats Hjulsta. TFIPs projekterar vägplan…

Tvärförbindelse Södertörn

TFIP ansvarade för framtagandet av tekniska installationer inom tunnelventilation, allmänventilation, allmän VVS, överordnad styr och…

Trafikplats Lovö

Tillsammans med Tyréns är TFIP med och projekterar bygghandling i entreprenad Trafikplats Lovö, som är en del…

Ostlänken

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Som del…

Varbergstunneln

TFIP har författat ett förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenad  för de tekniska installationerna samt  bygghandlingar…

Marieholmstunneln

TFIP installationsleder projektets framfart för våra samarbetspartners räkning. Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs som en…

Älvsborgsbron

TFIP leder och projekterar arbetet med ITS (intelligenta trafikssystem)  på och i anslutning till Älvsborgsbron.…

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig