Projekt:
Tvärförbindelse Södertörn
Slutkund:
Trafikverket
Geografisk plats:
Stockholm

Tvärförbindelse Södertörn

TFIP ansvarade för framtagandet av tekniska installationer inom tunnelventilation, allmänventilation, allmän VVS, överordnad styr och trafikstyr för framtagandet av nivå vägplan/systemhandling. den delen av vårt uppdrag avslutades under 2019.

I dagsläget har TFIP ett fortlöpande uppdrag med projekteringsstöd.

Tvärförbindelse Södertörn är en 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum. Vägen ska inkludera gång- och cykelväg och syftet är att förenkla arbetspendling, regional utveckling samt säkrare transporter för både människor och gods.

Befintliga väg 259 på Södertörn i södra Stockholm är en av länets mest olycksdrabbade sträckor och därför är det av stor vikt med en ny lösning. Att bygga en väg genom tättbebyggt område innebär mycket planering och svåra avväganden. Hänsyn måste tas till människor, djur och natur. Därför kommer delar av vägen att gå i tunnlar. För att spara unika miljöer kommer Tvärförbindelse Södertörn att gå under Flemingsbergsskogen. I en del av Glömstadalen går vägen också i tunnel.

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled och binda samman den södra och norra delarna av länet. Det skapar nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen.

 

 

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig