Projektledning

Projektledning inom samhällsbyggnad och infrastruktur är en del av kärnverksamheten på TFIP. Vi har djupa tekniska kunskaper och lång erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt, där vi levererar kostnadseffektiva och hållbara lösningar med höga krav på allt från design till säkerhet.  Vi erbjuder bland annat kostnadsberäkningar, projektering, dimensionering, utredningar, byggstöd samt projektstöd till uppföljning när anläggningar tagits i bruk.

Då vi arbetar innovativt med morgondagens tekniska lösningar samarbetar vi nära våra uppdragsgivare, beställare och samarbetspartners genom hela processen; från förberedelser, design, tekniska lösningar till överlämning av projekten.

Som tekniska projektledare arbetar vi i nära kontakt med våra uppdragsgivare och samarbetspartners, gemensamt tar vi fram en projektplan som är själva grunden i projektet. Det är i projektplanen som definitioner av mål och delmål fastställs. Vi planerar vilka aktiviteter som krävs för att målen ska uppnås, vilka resurser som kommer krävas och det fastställs också en tidplan och en budget.

På TFIP sätter vi upp en projektorganisation med de resurser som behövs för att följa tidplanen och för att nå våra mål, projektledaren samarbetar nära delprojektledarna under hela uppdraget. Det hör till projektledarens roll att leda projektet så att projektplanen efterföljs. Detta innebär bland annat att disponera resurser i projekten och att samarbeta med övriga projekt och projektledare. Målet är att våra medarbetare ska ha ett givande, produktivt arbete där vi alltid levererar smarta lösningar.

Vill du diskutera ett projekt?
Tomas van Zalingen
+46 735394942

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig