Infrastruktur

Vi är med och skapar framtidens infrastruktur. Nya vägar och järnvägar konstrueras och fokus ligger framförallt på storstäderna. Förbifart Stockholm och Västlänken är några stora infrastrukturprojekt som vi är delaktiga i. Utbyggnaden av infrastruktur är avgörande för människors möjlighet att transportera sig, för näringslivets utveckling, och för hela Sveriges tillväxt.  På TFIP ser vi på vårt uppdrag från medborgarens perspektiv, målet är alltid att våra tekniska lösningar ska förenkla vardagen för så många som möjligt. Genom att förbättra infrastrukturen i samhället bidrar vi till denna förenkling, då våra lösningar är innovativa, har höga krav på säkerhet och har hög tillgänglighet.

Vi arbetar främst med stora, unika och komplexa infrastrukturprojekt, där vårt uppdrag går ut på att projektera anläggningar och bistå som specialistsupport i driftskedet. En del av vår kärnverksamhet är projektering av tekniska lösningar, vi har förtroende att driva projekt med några av de största aktörerna på marknaden. Vi erbjuder tekniska lösningar som omfattar installationsteknik kring vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, data- och telenät samt vatten- och avloppsnät. Våra projekt rör först och främst konstruktioner under mark, vilket innefattar installationstekniska lösningar i tunnlar, underjordiska stationer, garage och bergrum.

Riktigt stora infrastrukturprojekt är komplexa och utmanande, de kräver samverkan med både beställare och samarbetspartners från tidiga skeden och oftast genom hela projekten. Effektiv projektstyrning och aktivt utvecklingsarbete med digitalisering är nyckelaktiviteter för att projekt ska lyckas. Och fantastiska medarbetare såklart.

Vill du diskutera ett projekt?
Tomas van Zalingen

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig