Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad handlar främst om hur städer, byggnader och infrastruktur utformas för att ge en bra livsmiljö för medborgare. Genom planering, byggande och förvaltning uppnås ökad ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Dessa begrepp är centrala inom alla våra projekt. Med ökad digitalisering har tekniska installationer ökat kraftigt inom samhällsbyggnadssektorn. Vi finns med som specialister i denna utveckling och bistår med kunskap i projekt från tidiga skeden till genomförandeskedet; från översiktsplaner, detaljplaner och förstudier till projektering och produktion.

Inom sahällsbyggnad arbetar vi också med smarta städer. Det handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtidens digitaliserade samhälle.  Får vår del innebär det bland annat ITS (intelligenta trafikssytem) där elektroniska skyltar informerar trafikanter om bilköer, tågförseningar,  smarta trafikljus och ändrade hastighetsbegränsningar.

Med smarta trafikssystem skapar vi ett samhälle med ökad framkomlighet och ett miljövänligare sätt att ta sig fram i trafiken.

Vill du diskutera ett projekt?
Tomas van Zalingen

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig