Cirkulärt perspektiv  

Cirkulärt perspektiv är ett uttryck vi använder i samband med hållbarhet. Vi arbetar för att vår teknik ska kunna användas så länge som möjligt och med bibehållet värde trots nya trender och behov.  Vi ser att tekniken spelar en stor roll i de utmaningar vi står inför både i Sverige och globalt. Därför arbetar vi långsiktigt för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Långsiktiga lösningar för ett hållbart samhälle

För att kunna producera utifrån ett cirkulärt system krävs en övergripande helhetssyn för att kunna förstå hur olika delar av ett system påverkar varandra, men även hur system påverkar andra system. Ett systemtänk är nödvändigt för att minimera ekonomiska, sociala och ekologiska risker eftersom olika system och delsystem oftast är beroende av varandra.  I de samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt som vi på TFIP är involverade i är nära kontakt med både kunder och samarbetspartners en nyckelfaktor. Vi arbetar tillsammans med dessa parter för att våra lösningar ska vara så hållbara som möjligt när det kommer till ekonomi, ekologi och sociala faktorer.

Mångsidighet och anpassningsförmåga är värdefulla egenskaper som behöver prioriteras i vårt snabbt utvecklande samhälle, så att produkter och material kan användas så länge som möjligt och med bibehållet värde trots nya trender och behov.

Cirkulär ekonomi

Uttrycket rör ekonomiska modeller som lyfter fram affärsmöjligheter där kretslopp dominerar istället för linjära processer, vilket syftar till att återuppbygga kapitalet oavsett om det är ekonomiskt, tillverkande, mänskligt, socialt eller fysiskt. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt kretslopp. Produktion och transporter sker med förnyelsebara bränslen. Produkter tillverkas på ett sätt så de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen. Cirkulär ekonomi är motsatsen till dagens linjära ekonomi, där en produkt produceras, förbrukas och kasta bort. Affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet, med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig