Digitalisering

Vi arbetar aktivt för att driva på digitaliseringen i branschen. Målet är att möjliggöra förutsägbarhet i projekten samt att ge stöd i processer, och på så sätt ökas effektiviteten i framdriften. 

Digitalisering berör många olika delar av arbetet; allt från design, ritningar och planering till produktion och underhåll. Genom att utmana marknaden och våra samarbetspartner i att arbeta digitalt, kan vi öka produktiviteten i projekten. På så sätt kommer vi på TFIP och hela branschen snabbare framåt i den digitala utvecklingen. 

Genom nytänkande utvecklar vi framtidens arbetsmetoder.

På TFIP arbetar vi ständigt för att förbättra vår digitala närvaro, inte minst i leveransprocesser med exporter från modelleringsmjukvaror som Autodesk Revit och samordningsmjukvaran Solibri, Navisworks och Autodesk BIM360. I dessa BIM modeller  kan man enkelt kontrollmäta, granska, jämföra och visualisera de tekniska lösningarna som produceras. Det bidrar till minskat manuellt arbete för alla parter i projekten. 

 Digitala verktyg ger förutsättningar för att optimera den cirkulära ekonomin, genom att effektivisera och minimera projektens långsiktiga miljö- och resurspåverkan. Genom nytänkande utvecklar vi framtidens arbetsmetoder, där digitala verktyg gör oss till en attraktiv affärspartner för våra kunder och leverantörer.

Aura – Smart virtuell miljö

AURA är en spelmotorbaserad och virtuell 3D-miljö för visualisering, simulering och digitala tvillingar av förändringar i den byggda miljön. Aura erbjuder ett mycket visuellt och intuitivt användargränssnitt för att observera och förstå både statiska och dynamiska data inom byggd miljö.

AURA stöder datamodellbaserad planering och projektinformation. GIS- och BIM-data, design och stadsmodeller och punktmolndata skapar en virtuell miljö som kompletteras med materialstrukturer till en högkvalitativ och förståelig visuell 3D-modell – vilket gör förändringar i stadsmiljön mer begripliga.

Tack vare sitt visuella språk skapar AURA en virtuell miljö som alla kan förstå, vilket underlättar kommunikationen av projektets effekter och förändringar över språkgränser. En lättförståelig 3D-modell förbättrar projektets interaktion mellan olika intressenter och förbättrar kommunikationen mellan stadsbor och planerare. Beslutsbeslut blir enklare och snabbare, problemområden och konflikter som ska lösas blir synliga och lösningar öppnas lätt för tittaren.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig