Hållbara relationer

Det är när det offentliga och privata samarbetar som de verkligt spännande lösningarna skapas. Det märks inte minst inom infrastruktur och samhällsbyggnad.  

Långvariga samarbeten bygger tillit och respekt

PÅ TFIP är vi noga med att vårda våra relationer till beställare, samarbetspartners och uppdragsgivare. Det är genom våra långvariga samarbeten som bygger på respekt och tillit, där vi är en partner som alltid levererar det vi lovar och håller våra deadlines, som vi har nått vår framgång.

I de samhällsbyggnad- och infrastrukturprojekt som vi arbetar med innebär det att vi gemensamt arbetar för att våra lösningar ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Det innebär att de olika parterna i projekten, såsom byggherre, konsulter och entreprenörer gemensamt löser utmaningar och fattar beslut tillsammans – allt för projektets bästa. Metoden baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där parternas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Vi är dessutom en samarbetspartner som är med och driver utvecklingen framåt. Vi utmanar i en konservativ bransch och arbetar för en digitaliserad, kostnadseffektiv och mer hållbar infrastruktur. Vi är innovativa och pålitliga. Det vi levererar är smart, modernt, tryggt och hållbart.

Social hållbarhet

De tekniska lösningar vi skapar i projekten vi arbetar med ska vara hållbara ur ett ekonomiskt perspektiv, men det är lika viktigt att det är hållbart ur ett socialt och mänskligt perspektiv. Redan i planeringsfasen lägger vi vikt för hur vi planerar tekniken så att det blir en säker och trygg plats för individen som rör sig i de anläggningar vi projekterar.

Kunder & samarbetspartners

Oavsett om det är mot samarbetspartners eller uppdragsgivare så är vi transparenta, etiska och professionella. Vi vill att våra uppdragsgivare ska tycka att det är inspirerande att jobba med oss. Vi har flera partners som vi har arbetat med länge, vilket bygger förtroende och effektivitet.

Privata anläggnings- och installationsentreprenörer
Vi samarbetar ofta med anläggnings- och installationsentreprenörer, där vi gemensamt levererar lösningar till kunden. Efter som de generellt är inriktade på  praktiska arbete, stödjer vi dem genom att tillföra ett helhetsperspektiv och moderna tekniska lösningar i egenskap av dynamiska specialister.

Offentlig Verksamhet
Vi arbetar nära offentlig sektor, både direkt och indirekt. De flesta av våra projekt har en myndighet eller kommun som slutkund. I samarbetet med offentlig verksamhet arbetar vi också aktivt med kunskapsspridning för att projekten ska bli så bra som möjligt.

Konsultföretag inom samhällsbyggnad
Genom samarbete till för vi specialkunskaper som de saknar. Vårt stora nätverk och samarbete med andra aktörer är en framgångsfaktor för oss.

 

Vår helhetssyn gynnar kunden

Inom alla våra affärsområden och teknikdiscipliner arbetar vi utifrån samma principer och erbjuder samma typer av tjänster. Det är vårt framgångskoncept. Genom att arbeta med en helhetssyn mellan teknikdiscipliner gynnas kunden, det gör att vi kan anpassa oss efter kundens behov, vara lyhörda och ge vägledning för att komma fram till de mest hållbara lösningarna.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig