Tunnelventilation

En av våra spjutspetskompetenser ligger inom tunnelventilation, endast ett fåtal aktörer i hela Europa besitter liknande kunskap inom detta område. En stor del av teknikområdet innefattas av miljöventilation, där vi projekterar och dimensionerar system med sensorer och impulsfläktar som hanterar luftrörelser samt luftkvalitet i och runt tunnlar med fordonstrafik. Impulsfläktar och sensorer som mäter partikelhalt och lufthastighet möjliggör ett adaptivt ventilationssystem, vilket anpassar driften för att skapa rätt luftkvalitet i tunnelrör och bidrar till att tunnelns miljöpåverkan på omgivande natur reduceras.

En annan stor del av teknikdisciplinen tunnelventilation berör brandgasventilation och utrymningssäkerhet, systemen som projekteras kan vara livsavgörande i fall av brand i tunnlar och underjordiska stationer. Vi designar avancerade system av rök- och lufthastighetssensorer som styr impulsfläktar och fläktstationer. Dessa storskaliga system ger en viss kontroll över brandgas och ventilerar bort rök, vilket skapar viktig tid för utrymning.

De tekniska lösningarna inom tunnelventilation dimensioneras och optimeras med hjälp av CFD-beräkningar, där simuleringar rörande hur luft flödar genom en geometri visualiserar vad den aktuella lösningen medför.

Emil Engman

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig