VVS

För att kunna vistas i ett utrymme över tid är god komfort en central faktor. Genom den kompetens vi på TFIP besitter kan vi leverera och optimera VVS-system utefter specifika önskemål, för att uppnå rätt komfort. Beräkningar rörande tryckfall och energi gör att vi kan dimensionera ventilationssystem med rätt kapacitet, som säkerställer god luftkvalitet och rätt temperatur i berörda utrymmen. För att reducera klimatpåverkan av våra lösningar, modellerar och dimensionerar vi våra beställda system på ett sådant sätt att de klarar av god prestanda över tid.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig