Vilka vi är

En av de största utmaningarna på väg mot ett grönt, innovativt samhälle är modern och smart infrastruktur. Och där ligger vi i framkant.  Vi vill vara den självklara partnern när det kommer till tekniska installationer inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Det är när det offentliga och privata samarbetar som de verkligt spännande lösningarna skapas. Modern infrastruktur blir resultat av offentliga investeringar och privat entreprenörskap.

TFIPs historia

Vi insåg redan från början att det fanns stort utrymme för förbättringar i en traditionell och konservativ bransch. Dels genom att satsa på modern teknik som möjliggör verklig innovation, dels genom att skapa moderna former för arbetet. Vi vet att i rätt innovationskultur föds morgondagens idéer och lösningar. Att en sådan miljö får människor med djup kunskap och stor passion att blomstra är vi idag ett livs levande bevis på. Vi vågade satsa och vår inriktning har visat sig vara den rätta. Och uppskattningen vi får av marknaden ger oss modet att fortsätta.  

Vår framtida utmaning är att fortsätta odla de goda värden som gjort oss till det TFIP vi är i dag. Att fortsätta växa och bredda oss utan att tappa kontakt med rötterna. Vårt mål är att arbeta med fler spännande projekt i Sverige och i övriga Europa, vi vill starta fler kontor och fortsätta digitalisera branschen.  

Smart teknik och stabil kunskap ger oss kraften att förändra morgondagens infrastruktur till tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.

Modern teknik möjliggör verklig förändring

Vi insåg redan från början att det fanns stort utrymme för förbättringar i en konservativ bransch. Dels genom att satsa på modern teknik som möjliggör verklig innovation, dels genom att skapa moderna former för arbetet. Vi vet att i rätt innovationskultur föds morgondagens idéer och lösningar.

Vår vision

Vår vision är att skapa hållbara, moderna lösningar för infrastruktur, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Vårt mål är att skapa tekniska lösningar som gör anläggningarna vi arbetar med trygga, säkra och funktionella. Det ska vara en plats där medborgare rör sig utan att ens lägga märke till de tekniska lösningarna vi skapat, de bara finns där och underlättar livet för den enskilde individen. Våra tekniska lösningar ska också svara på våra uppdragsgivares behov, och gärna ge dem mer än de trodde att de behövde. Vi vill utmana med smart teknik som är skapad inte bara för dagens behov, utan för framtidens behov. 

Vår vision är att våra lösningar ska vara långsiktiga och hållbara. 

”Smart teknik och stabil kunskap ger oss kraften att förändra morgondagens infrastruktur till tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar.”

Vi arbetar efter tre aspekter på hållbarhet; tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt. 

  • Tekniskt hållbart innebär att lösningen ska vara funktionell, från designfas till kommande underhållet. 
  • Ekonomiskt hållbart betyder att lösningen ska vara kostnadseffektiv i alla faser; beslut, konstruktion och drift. 
  • Med ekologiskt menar vi att lösningen ska ta största möjliga hänsyn till miljön, på kort och lång sikt. 

Vad vill vi?

Målet är att göra långsiktig skillnad. Ett hållbart samhälle kräver tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar infrastruktur. Där kan vi genom vår kunskap, nytänkande och intelligent teknik göra stor skillnad. 

En stor del av de tekniska installationer som möjliggör morgondagens uppkopplade samhälle styrs från anläggningar under jord – det är vårt specialområde. Ungefär 90 procent av alla jobb vi utför är underjordisk infrastruktur, resterande del är datasystem för fastigheter och industriella projekt. Om vi tittar på de marknader där vi jobbar, så pekar både underhåll av och investeringar i sådan projekt att marknaden kommer fortsätta vara god, i alla fall de närmsta tjugo åren.

Men vi vill inte nöja oss där, vi vill fortsätta att bredda oss inom fler sektorer, projekt och marknader. Med den ytterst kvalificerade kunskap vi byggt upp under åren, kommer vi ha goda möjligheter att göra det. Vi kommer fortsätta verka som samarbetspartner, egen entreprenör och upphandlingsgranskare.

Hur ska vi åstadkomma det?

Vi ser en kombination av kunniga medarbetare och smart teknik som lösningen på svaret hur vi når framgång.

Idag genomför vi projekt i nivå me de stora företagen, samtidigt som vi har en företagskultur som ett mindre företag. Det finns ett stort värde i de korta beslutsvägarna, individen och projektgruppens eget ansvar och inflytande samt det byråkratiska förhållningssättet. Vi är en organisation där stor vikt läggs vid tillgängligt och lyhört ledarskap samt tydliga roller och ansvarsområden. Du som medarbetare har stor frihet och inflytande över din arbetsmiljö och uppmuntras att påverka och utveckla din roll i företaget.

Genom våra kompetenta medarbetare skapar vi konceptet teknisk installationer där vi arbetar med en helhetssyn mellan de olika disciplinera. Med hjälp av intelligent 3D-modellering och andra smarta digitala verktyg kan vi hjälpa kunden och ge vägledning vilket gör att vi skapar förtroende och tänker långsiktigt.

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig