Våra kärnvärden

Våra kärnvärden inspirerar och vägleder oss i allt vi säger och gör. Kärnvärdena är grunden för hur vi agerar, kommunicerar och vad som särskiljer oss.

Kärnvärden

 

Tillit 
Vi är erfarna, kompetenta/sakkunniga och håller vad vi lovar. Vi är transparenta/öppna/ärliga och tar ansvar. Vi fokuserar på säkerhet, långsiktighet och hållbarhet. Det skapar respekt och tillit – en kollega eller samarbetspartner att alltid lita på.

Flexibilitet 
Med tryggheten i ryggen vågar vi söka nya vägar och utmaningar. Vi är handlingskraftiga och har modet att improvisera när det behövs. Vi är smidiga och dynamiska vilket krävs i komplexa uppdrag och sammanhang. Det gör att vi uppfattas som enkla och professionella oavsett svårighet/komplexitet.

Innovation
Vi är intelligenta pionjärer. Vi är nyfikna innovatörer där kreativiteten är en källa till inspiration. Vi vågar experimentera och tänka nytt för att driva utvecklingen framåt. Vi använder oss av den senaste tekniken och uppdateras oss hela tiden. Det gör att vi uppfattas som smarta och moderna.

Passion 
Vi har en inre glöd och ständigt vilja att utvecklas. Vi är stolta över vad vi åstadkommer tillsammans. Vår drivkraft att vilja vara i framkant skapar energi och dynamik som yttrar sig i ett starkt engagemang och en positiv känsla av glädje och frihet. Vi brinner för det vi gör. Vi vågar tro på framtiden!

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig