Naturlig vattenrening i Västlänken

Inom projektet med västlänken är miljö och hållbarhet viktiga aspekter. Trafikverket har hårda krav gällande miljöarbete. Ett exempel är den miljövänlig teknik valts för att filtrera det spillvatten som uppstår. Tekniken är mycket effektiv och gör vattnet så pass rent att det kan återföras direkt ut till dagvattensystemetet.

När Västlänken byggs grävs det och sprängs i berg. Det gör att mycket vatten sipprar ut, så kallat spillvatten. Det varierar hur förorenat vattnet är, och för att undvika att det sprids i naturen samlas vattnet in och renas. Trafikverket arbetar med en metod där en miljövänlig teknik valts för att filtrera det spillvatten som uppstår. Tekniken är mycket effektiv och gör vattnet så pass rent att det kan återföras direkt ut till dagvattensystemetet.

Fördelen med kitosan är också att ämnet är fullt biologiskt nedbrytbart och helt ofarligt för såväl hälsa som miljön.

Tekniken som används för att rena vattnet går ut på att skal från krabbor används.

I skalet finns ett ämne som heter Kitin är en typ av stärkelse som finns i skalet för att hålla ihop och förhindra att skalet faller isär. När detta ämne processas kan en massa kallad kitosan utvinnas. Det är denna massa som används vid själva vattenreningen. Kitosan är en restprodukt från livsmedelsindustrin (processade krabbskal) och har används länge inom sjukvården och militären som bland annat blodstoppare. Det är denna koagulerande egenskap som gör kitosan till ett mycket potent flockuleringsmedel för partiklar i vatten. (läs mer om ursprunget här). Fördelen med kitosan är också att ämnet är fullt biologiskt nedbrytbart och helt ofarligt för såväl hälsa som miljön. Kitosan fungerar som ett medel som slår ihop olika partiklar. De hopslagna partiklarna sjunker sedan till botten och kan på så sätt filtreras bort från vattnet. Vattnet som blir kvar efter att partiklarna filtrerats bort kan sedan återföras till naturen exempelvis till dagbrunnar, dammar m.m.

I området runt centralen är det extra viktigt, då det legat industrier i området de senaste 160 åren, vilket gör att spillvattnet är förorenat och måste renas. Tekniken är väl beprövad och visar på hög säkerhet för miljön och effektiva reningsresultat.

Vill du läsa mer?

Trafikverket
Swedish hydro solutions

Fler nyheter

Vi är bättre med dig!

Jobba hos oss

Vi söker fler medarbetare – vill du bli en av våra specialister inom installation? Vi brinner för att skapa morgondagens samhälle genom smart infrastruktur.

Läs om hur det är att jobba på TFIP

Bli vår kund eller samarbetspartner

Vi erbjuder tjänster inom samhällsbyggnad, infrastruktur och industri. Vi guidar gärna våra samarbetspartners inom vårt specialistområde. Med vår kompetens tar vi fram de bästa och mest långsiktiga lösningarna.

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig